České ILCO, z.s.

Pacientská organizace sdružující stomiky

v České republice.

Pomáháme již 25 let.